Maarifa Ya Uislamu-Books Download

Maarifa ya Uislamu
08 Nov 2019 | 456 views | 2 downloads | 223 Pages | 2.06 MB

Share Pdf : Maarifa Ya Uislamu

Download and Preview : Maarifa Ya Uislamu


Report CopyRight/DMCA Form For : Maarifa Ya UislamuTranscription

Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu 4
Toleo la pili
Familia ya Kiislamu
Islamic Propagation Centre
Toleo la Kwanza 2004
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Hakimiliki 2008 IPC
Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu ya Nne
Wachapaji Wasambazaji
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Chapisho la kwanza 24 Februari 2004
Nakala 1000
Chapisho la pili 1 April 2008
Nakala 1000
Kimetayarishwa na Islamic Propagation Center
P O BOX 55105 simu 022 2450403
Usanifu wa kurasa na Jalada Islamic Propagation Center
ii
NENO LA AWALI
Shukurani zote njema zinamstahiki Allah s w aliye Bwana na Mlezi
wa walimwengu wote Rehema na Amani ziwaendee Mitume wake wote
pamoja na wale waliofuata mwenendo wao katika kuhuisha Uislamu
katika jamii
Tunamshukuru Alla s w kwa kutuwafikisha kutoa juzuu ya Nne ya
Maarifa ya Uislamu kwa Darasa la watu Wazima Masomo haya ya
Uislamu kwa watu wazima yamejikita katika Qur an na Sunnah ya
Mtume Muhammad s a w
Juzuu hii imekusudiwa kuwawezesha wasomaji kufahamu vyema
umuhimu wa ndoa lengo lake katika Uislamu pamoja na wajibu wa mume
na mke katika familia Imekusudiwa kuwawezesha wanandoa ikibidi
watalikiane kwa wema Imekusudiwa vile vile iwaelekeze Waislamu
namna ya kurithi au kurithishana Kiislamu Aidha juzuu hii huwaongoza
wasomaji kubaini hila na upogo uliomo katika kampeni za kudhibiti uzazi
Na zaidi inatarajiwa wasomaji waweze kuona zile haki heshima na hadhi
kubwa aliyonayo mwanamke katika Uislamu ambazo hazipati
mwanamke yeyote katika mifumo ya maisha ya kijahiliya
Hivyo basi baada ya wasomaji kuipitia juzuu hii kwa makini
inatarajiwa watakuwa mstari wa mbele kwenye harakati za kuhuisha
Uislamu katika jamii wakitumia neema ya mali nguvu vipawa na muda
aliowajaalia Allah s w kama walivyofanya Mitume na watu wema
waliotangulia
iii
YALIYOMO
Neno la Awali iii
Utangulizi vii
Sura ya kwanza 1
Ndoa ya Kiislamu 1
Maana ya Ndoa 1
Umuhimu wa ndoa 1
Kuchagua Mchumba 7
Mahari 14
Khutuba ya Ndoa 17
Kufunga Ndoa Kiislamu 19
Ndoa ya mke mmoja hadi wanne 23
Zoezi la Kwanza 29
Sura ya Pili 30
Wajibu katika Familia 30
Wajibu Mume kwa Mkewe 30
Wajibu wa Mke kwa Mumewe 36
Wajibu wa Wazazi kwa Watoto 46
Wajibu wa Watoto kwa Wazazi 56
Mipaka katika kuwatii Wazazi 58
Wajibu kwa Watumishi wa Nyumbani 60
Wajibu kwa Jamaa wa Karibu 62
Wajibu kwa Jirani 64
Wajibu kwa Mayatima 66
Wajibu kwa Maskini na Wasiojiweza 68
Wajibu baina ya Wakubwa na Wadogo 70
Zoezi la Pili 73
Sura ya tatu 74
Talaka na Eda 74
Maana ya Talaka 74
Talaka katika Uislamu 74
Suluhu Kati ya Mume na Mke 75
Haki ya kutaliki 78
Aina za Talaka 80
iv

.


Related Books

Maarifa ya Uislamu - manmudy.files.wordpress.com

Maarifa ya Uislamu manmudy files wordpress com

na ufikiaji wa lengo la kila nguzo ya Uislamu. Ili kufikia lengo kwa ufanisi , juzuu hii imegawanywa katika sura tano zifuatazo:-1. Shahada 2. Kusimamisha Swala 3. Zakat na Sadaqat 4. Swaumu 5. Hija na Umra. Katika Toleo hili la Pili, sura hizi zimeboreshwa zaidi, hasa katika eneo la kuonesha namna linavyofikiwa lengo la kila nguzo ya Uislamu ...

Equity Analysis and Capital Structure

Equity Analysis and Capital Structure

Common Equity Analysis 1) Growth Growth in Sales and Net Income Growth in Earnings per Share = annual % increase in EPS 2) Value Price Earnings Ratio = Price per share / EPS 3) Profitability Profit Margins, Net Income, EBIT and EBITDA Return on Assets, Equity and Capital 4) Risk Beta

Standards for Mathematical Practice in Investigations in ...

Standards for Mathematical Practice in Investigations in

Standards for Mathematical Practice in Investigations in Number, Data, and Space Investigations in Number, Data and Space is a coherent and focused K-5 mathematics curriculum that can be used to implement the philosophy and content described by the Common Core State Standards for Mathematics1 (CCSSM).

Church Usage Policy Draft 2 - Church of God of Prophecy

Church Usage Policy Draft 2 Church of God of Prophecy

Introduction The Church of God of Prophecy has been established in over 134 nations of the world. Today, over 12,000 facilities serve as houses of worship, fellowship,

St. Andrew United Methodist Church

St Andrew United Methodist Church

United Methodist Church Rev. Jeff Childress July 8, 2018 Seventh Sunday After Pentecost . ENTRANCE AND GATHERING Welcome and Grace of Hospitality *Bringing In the Light of Christ and Opening Praise Amazing Grace (My Chains Are Gone) *Call to Worship (responsively) Just as God called King David so long ago, and just as Jesus called his disciples, each one of us is called to speak and act on God ...

SKILL LAB. SISTEM NEUROPSIKIATRI

SKILL LAB SISTEM NEUROPSIKIATRI

pertanyaan pada akhir wawancara. FASE PENGAKHIRAN 17. Buat kesimpulan hasil wawancara 18. Tegakkan Diagnosa Multi Aksial 19. Susun rencana alternatif terapi 20. Jabat tangan pasien sambil memberi harapan kepada pasien agar segalanya berjalan lancar dan baik EVALUASI PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN ANAMNESIS

1.1 Exploded view of indoor unit for KF-26GW/GX1b KFR-26GW ...

1 1 Exploded view of indoor unit for KF 26GW GX1b KFR 26GW

KFR-35GW/GX1b(30,27) B02035220027 Qty 1 Front Grill ??? 313110001R 313110001R 1 2 Grill Clip ??? 109990256R 109990256R 8 3 Front Plate ??? 313070024R 313070024R 1 4 Nut ?? 150020019A(R) 150020019A(R) 1 5 Gasket ?? 150030007A(R) 150030007A(R) 1 6 Axial flow fan ???? 100030005R 100030005R 1 7 Motor ?? 320224003R 320224003R 1 8 Motor support ???? ...

Your 5 Golden Niches! - Amazon S3

Your 5 Golden Niches Amazon S3

baby trend expedition lx baby trend expedition elx jogging stroller LSI Keywords for the Jeep Mosquito and Bug Net for Jogger: bug net for car seat mosquito net for stroller walmart stroller mosquito net target double stroller mosquito net bug net for stroller target jeep wrangler mosquito net baby jogger mosquito net baby jogger bug canopy LSI ...

EXHIBITOR, SPONSOR AND ADVERTISER PROSPECTUS

EXHIBITOR SPONSOR AND ADVERTISER PROSPECTUS

HSPI EXHIBITOR, SPONSOR ADVERTISER PROSPECTUS 2 Each year, healthcare productivity and efficiency experts and decision-makers from around the world convene in one location to share research, connect and discover the latest news from the field. Exhibit, advertise or sponsor during the Healthcare Systems Process Improvement Conference (HSPI) to ensure your programs, products and services are ...

WX10000.1 Technical Paper

WX10000 1 Technical Paper

into a large horse with the strength and stamina to carry a Knight and his heavy armor into battle. The Warhorse of this era wore its own armor and was a magni? cent beast. The best were selected for speed and trainability. It was an expensive feat to train and out? t these tools of war. It took a lot of time to