Het Thaise Schrift Les 1 10 Jaar Thailandblog-Books Download

Het Thaise schrift les 1 10 jaar Thailandblog
14 Jan 2020 | 11 views | 0 downloads | 38 Pages | 1.05 MB

Share Pdf : Het Thaise Schrift Les 1 10 Jaar Thailandblog

Download and Preview : Het Thaise Schrift Les 1 10 Jaar Thailandblog


Report CopyRight/DMCA Form For : Het Thaise Schrift Les 1 10 Jaar ThailandblogTranscription

Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V,m ai hk Lijkt een beetje op een 1. m ai thoo Lijkt een beetje op een sierlijke 2, Op deze lastige toonregels komen we later nog terug Voor nu kun je voor de juiste uitspraak. naar de Nederlandse fonetiek kijken Zie deze tabel. Toon Fonetiek Voorbeeld,Midden geen nee normaal,Laag n e met zware stem. Dalend n e roepent,Hoog n e beklemtonend,Stijgend v n e vragent. Je eerste letters en woordjes, Laten we beginnen met een paar eerste letters en woordjes Pak pen en papier en schrijf.
1 De Thaise letter M en AA als in het Nederlandse paard of graag. Woord Uitspraak Toon Betekenis,maa midden komen,m a hoog paard. m a stijgend hond, NB de v r de en het toonteken boven de staan er dus voor de uitspraak toon Daar. komen we in latere lessen nog op terug,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V. Is het je gelukt deze drie woorden te schrijven Probeer ze dan nu hardop uit te spreken De. juiste uitspraak lukt natuurlijk beter door te luisteren en hardop na te zeggen Laten we kijken. naar deze korte les van Learn Thai with Mod,https www youtube com watch v naLui46T15A. 2 De Thaise letter N,naa m rijstveld,n a h oom tante jongere.
broer zus moeder,n a d gezicht seizoen,v r pagina,n a s dik zwaar van. In deze video van Learn Thai Podcast kun je de verschillende woorden met naa horen. https www youtube com watch v aB4tOwf2Sc, 3 De Thaise letter A als in het Nederlandse na of pa. n h een verzachtend,beleefdheidswoordje,op het einde van een. k l inschatten raden,r an h winkel Bijvoorbeeld,in het Thaise woord. voor restaurant, Zeg tegen iemand die Thais spreekt dat de hond of het paard komt.
m a maa paard komt het paard komt,m a maa hond komt de hond komt. Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V, Lukte het schrijven van de eerste paar letters een beetje De meester zit hem in herhaling. Schrijf de letters en woorden een tiental keren op en dan zal je ze niet meer vergeten Zo. ook met de tonen in het begin zal je vast moeite hebben met het horen en uitspreken maar. je zult merken dat met de nodige herhaling je ook hier handigheid in krijgt. In de komende blogs zal ik telkens enkele nieuwe tekens introduceren Ik hoop dat dit enkele. lezers op weg help of tenminste enthousiast maakt om met de Thaise taal aan de slag te. gaan Deze blogs zijn natuurlijk geen vervanging voor een lesboek en docent Wil je er echt. werk aan maken dan zul je in de boeken moeten duiken en of een docent moeten zoeken. Aanbevolen materialen, 1 Het boek de Thaise taal gedrukt of als Ebook en de downloadbare korte overzichten. door Ronald Sch tte handig grammaticaal naslag werk met Nederlandse uitspraak Ook is. er een downloadbaar Oefenboek PDF om het schrift te leren schrijven en lezen Zie. http slapsystems nl, 2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker Enig nadeel gericht op. de Engelstaligen Zo wordt de als a geschreven en de u uu klank die het Nederlands en. Thais wel kennen kent men in het Engels niet,3 Learn Thai with Mod videos.
https www youtube com channel UCxf3zYDZw9NjUllgsCGyBmg. 4 Video voor het oefenen van het Thaise alfabet Learn Thai 101. https youtu be pXV MzO4Acs, 5 Woordenboeken zoals Nederlands Thais van Van Moergestel en het Thais Engels online. woordenboek www thai language com,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V. Het Thaise schrift les 2, Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise. taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke. leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar. toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte. karakters woorden en klankenVandaag les 2, De meeste medeklinkers lijken op de Nederlandse uitspraak Echter kent het Thais voor de. letters k t en p een verschil Deze letters kunnen met of zonder aspiratie zijn Bij. geaspireerde klanken komt er een luchtstroom uit je mond bij ongeaspireerde klanken komt. er geen lucht uit je mond Dit kun je testen door een vlammetje papiertje of vinger vlak voor. je mond te houden en dan de letter K met of zonder luchtstroom uit te spreken Bij aspiratie. blaas je de vlam uit of het papier weg Je kunt dit ook alvast oefenen met de P en de T klank. Ook daar kent het Thais een geaspireerde en ongeaspireerde klank. De niet geaspireerde k p en t klank op het eind van het woord slikken de Thai in De. luchtstroom eindigt nog voordat de laatste letter volledig is afgemaakt Net zoals bij ons het. woord hup waar de p klank niet duidelijk hoorbaar is. Laten we meteen in nog wat letters duiken,k ongeaspireerd.
kh geaspireerd,w soms klinker oewa,ie als in biet soms i. ie als in bieeerrr,Valkuilen bij de klinkers, De ie en de ie lijken en beetje op een hoedje of baret Deze komen dan ook bovenop. een medeklinker Zoals ik al in les 1 schreef is de Nederlandse fonetiek een benadering zo. Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V, klinkt de meestal als de Nederlandse ie biet niet Bij uitzondering klinkt hij als een i pit. zit De klinkt als een extra lange ie Zoals in bier maar dan nog een stuk langer. Overdrijf de lange klinkers dus maar met extra lange toon. Let op bij de w dit op een wandelstok gelijkend teken moet soms als oewa worden. uitgesproken Gelukkig is het meestal gewoon een w klank. 1 Schrijf na en oefen met de uitspraak,Woord Uitspraak Toon Betekenis. kh aw s wit,kh aw d rijst,kh aw l nieuws, Laten we weer een video van Mod bekijken vanaf 6 50 om dit hardop te oefenen.
https youtu be RDCbGo q37o t 410, 2 Hou je van paardrijden kh e m a of paardenpoep kh e m a. kh e l rijden,kh e d poep,k e l hoeveel,mie m het hebben of. bezitten van iets ik, Let op Het is hier lastig te zien maar kh e rijden en k e hoeveel schrijf je in het. Thais met een ie en los daar boven staat een kort streepje de m ai ehk Zonder zo n. streepje had de toon respectievelijk een stijgendetoon khie en een middentoon kie. geweest Helaas zijn op de computer sommige Thaise tektsen zo klein dat het lastig te lezen. is Ik moet ook weleens het lettertype vergroten ctrl toets en je muiswiel gebruiken of ik. selecteer knip en plak de tekst in een Word tekstbestand waar je de letters ook groter kunt. w an s zoet,waaw m cool wauw,w aw h cool wauw,w aw d vlieger. Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V,kw a l m r hoeveelheid.
khw a s rechts,kin m eten werkwoord,i m l vol voldaan van. km k loo m t l m h km,kk k loo kram l m m kg, Toelichting net zoals in het Nederlands geeft een punt achter een letter een afkorting aan. Zo is hierbij de afkorting voor k loo m t en de afkorting voor. k loo kram, Probeer nu zelf wat zinnetjes te maken zoals m a kin kh aw de hond eet. Aanbevolen materialen, 1 Het boek de Thaise taal en downloadbare materialen van Ronald Sch tte Zie. http slapsystems nl, 2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker.
3 www thai language com,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V. Het Thaise schrift les 3, Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise. taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke. leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar. toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte. karakters woorden en klanken Vandaag les 3,p ongeaspireerd. ai als in aai maar dan heel kort,oh soms ah, Zoals in les 1 al stond aangegeven kunnen klinkers ook v r een medeklinker komen De is. zo n teken dat dus v r de medeklinker komt maar n deze medeklinker wordt uitgesproken. We zien hier nog een bijzondere karakter de Dit is zowel een klinker als medeklinker. Aangezien klinkers altijd aan een medeklinker vastgeplakt moeten zitten gebruiken de Thai. de De i en de ie stonden in les 2 om deze reden dan ook boven de afgebeeld. 1 Schrijf over en zeg hardop na,Woord Uitspraak Toon Betekenis.
b an d huis thuis,b a l schouder, Let op Boven de R in bar zie je een nieuw teken klein rondje met een krulletje. rechtsboven Daardoor spreken we de R hier niet uit Daarover meer in de volgende les. paa m gooien,p a d tante,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V. p a s vader Sino Thai, Let op bij het Chinees Thaise woord voor vader zie je een nieuw toonteken deze lijkt op. een klein teken Daarover meer in de volgende les,pai m gaan. m i d niet,m i h vraagwoordje aan,het eind van de zin.
j ak d moeilijk,j ak l wensen willen,jaa m drugs medicijn. j a d grootmoeder van,vaders kant,jaaj m grootmoeder van. moeders kant, Laten we weer eens naar een leuke les van Mod kijken in het eerste deel van deze video. vertelt ze meer over het gebruiken van j ak,https www youtube com watch v Bf2I6iQCNhg. ewan d dik van lichaam,hk l naar buiten gaan,roh m wachten.
kh h s verzoek woordje,kh hp l woord mbt, Let op Hier zien we dus een situatie waarin de w uitgesproken wordt als oewa Miscchien. valt je bij ewan en hk ook het gebruik van de staat op Omdat een klinker niet los. mag staan van een medeklinker staat zie je hier een extra staan Die schrijf je wel maar. spreek je dus niet uit,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V. Aanbevolen materialen, 1 Het boek de Thaise taal en downloadbare materialen van Ronald Sch tte Zie. http slapsystems nl, 2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker. 3 www thai language com,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V.
Het Thaise schrift les 4, Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise. taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke. leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar. toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte. karakters woorden en klanken Vandaag les 4,Enkele speciale tekens. Zoals je in eerdere lessen hebt kunnen zien zijn er nog enkele speciale tekens die boven een. medeklinker staan Deze zijn van invloed op de uitspraak Je ziet hier onder een teken. wat een beetje lijkt op een 3 die op zijn kant ligt Daarnaast die je een teken We. noemen ze m ai trie en m ai tj t ta waa Dit zijn twee weinig voorkomende toontekens die. aansluiten bij de m ai hk en m ai thoo uit les 1 Deze vier tekens komen uit het. Pali en zijn de getallen 1 2 3 en 4 Door een radicale wijziging van het toon systeem een. paar eeuwen geleden vertegenwoordigen deze tekens helaas niet langer een specifieke. toon Maak je niet ongerust het gebruik van deze tekens komt later wel Voor nu hoef je. alleen te onthouden dat ze iets met de toon doen,toonteken m ai ehk 1. toonteken m ai thoo 2,toonteken m ai trie 3,toonteken m ai tj t ta waa 4. verkortingsteken maakt de klank korter,stom teken maakt de klank stom.
De andere twee tekens hier zijn het verkortingsteken en een teken die een stomme. klank aangeeft Het verkortingsteken lijkt een beetje op een snavel van een vogel of een. zaadcel die rechtsomkeert maakt Zoals de naam al zegt geeft dit teken aan dat de klinker. niet lang maar kort moet worden uitgesproken Het stomme teken lijkt een beetje op een. scheefgezakte zes of nul met een krulletje Het Thais kent ook leenwoorden uit o a het. Engels waarbij veelal de spelling in het Thais zo dicht mogelijk bij de originele spelling ligt. Maar omdat deze schrijfwijze een misleidende of onmogelijke uitspraak kan geven een. Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V, geschreven R op het eind zou in het Thais als een N worden uitgesproken gebruikt men dit. teken Je weet dan dat deze letter niet uitgesproken dient te worden. Verder met wat gewone letters,th geaspireerd,t ongeaspireerd. oe korte klank,oe lange klank,Woord Uitspraak Toon Betekenis. thohng m goud,th hng h buik,th h d pijp slang greppel. th e d bij te locatie,din m aarde grond,die m goed.
d i d kunnen in staat zijn,taai m dood gaan,t ng d moeten. th ek h elke gehele,koe m ik plat intiem,doe m zien. Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V,r e h weten,j e l ergens zijn ik ben. Plaats m i voor een werkwoord om het negatief te maken m i r e ik weet. In de les hieronder gaat Mod in op het gebruik van j e. https www youtube com watch v 7gbdYfBFhpo,Aanbevolen materialen. 1 Het boek de Thaise taal en downloadbare materialen van Ronald Sch tte Zie. http slapsystems nl, 2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker.
3 www thai language com,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V. Het Thaise schrift les 5, Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise. taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke. leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar. toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte. karakters woorden en klanken Vandaag les 5,Lastige klanken. Net als bij ons kent het Thais de ng kank Wij kennen die alleen op het eind van een woord. honing koning Maar in het Thais kan een woord ook met deze klant beginnen Het is voor. ons lastig om de ng klank aan het begin van een woord uit te spreken Een aardige. oefening is om het woord bangerik heel langzaam uit te spreken in 3 lettergrepen ba nge. rik Door ba weg te laten heb je de juiste beginklank te pakken. Ook de Thaise ee klank blijf ik zelf lastig vinden die klinkt soms net als bij ons maar soms. lijkt hij meer weg te hebben van een eh klank Dat verschilt per woord dus is er maar 1. optie goed opletten en napapegaaien hoe een Thai een bepaald woord uitspreekt. ng zoals in ring,tj zoals in tjilpen,ee zoals in leen klinkt soms korter. ae zoals een geit doet,a zoals in pak, Let op de fonetiek blijft dus een benadering vooral bij klinkers is de exacte toonlengte lastig.
weer te geven De lengte ook ook per woord iets verschillen. Woord Uitspraak Toon Betekenis,ngaan m werk,ng ai d makkelijk. ngoe m slang,t hng d moeten,Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V. Om de ng klank te oefenen gaan we weer eens kijiken naar Mod. https www youtube com watch v iPWgbNxDNIc,tj l geeft aan dat iets. gaat gebeuren in de,tj ak l vanaf zowel van tijd,als afstand. tjaan m bord om van te,tj e p l kus,tj p l pijn,kh et l grens district.
eeng m zelf,th lee h m zee,l n d spelen,pen m is zijn ik ben een. tj t l zeven 7,k e l oud mens dier,k e w d drinkglas. kh e k l gast vreemdeling,kh eng s hard stijf sterk.


Related Books

ANNOTATED BIBLIOGRAPHY - NHD

ANNOTATED BIBLIOGRAPHY NHD

people during the Black Death. I used his descriptions of the effects of Black Death as evidence of the cultural and societal impacts of the pandemic and his book also helped me better understand how people during the Middle Ages saw the epidemic. Brueghel, Pieter. The Triumph of Death . 1462. Museo Del Prado, Madrid, Spain. Archaeology and

Reinforced Concrete Column Combined Footing Analysis and ...

Reinforced Concrete Column Combined Footing Analysis and

Reinforced Concrete Column Combined Footing Analysis and Design A combined footing was selected to support a 24 in. x 16 in. exterior column near a property line and a 24 in. x 24 in. Interior column. Each column carries the service dead and live loads shown in the following figure. The footing

WORLD BOOK DAY - First News Education

WORLD BOOK DAY First News Education

CLEAN - The Bookseller

CLEAN The Bookseller

Walter A. Hazen - Good Year Books

Walter A Hazen Good Year Books

In Everyday Life: Immigration, you will learn about immigrants who came during both these periods. You will share their hopes and disappointments and their successes and failures. Theirs is a story that is not altogether a happy one, but it is one you should find interesting. Walter A. Hazen Introduction T ample rom verda ie mmigration rodct ...

Malignancy estimation of Lung-RADS criteria for subsolid ...

Malignancy estimation of Lung RADS criteria for subsolid

CHEST Malignancy estimation of Lung-RADS criteria for subsolid nodules on CT: accuracy of low and high risk spectrum when using NLST nodules KamanChung1 ...

HIBALDSTOW VILLAGE VOICE

HIBALDSTOW VILLAGE VOICE

who read the book scored mainly 6 or 7 out of 10. One reader gave it a 2. The Diary of a Bookseller by Shaun Bythell As the title suggests the book is the diary of a bookseller. A book club member is a frequent visi-tor to Wigtown in southwest Scotland where Shaun has his bookshop. She was looking forward

SIEM OFFSHORE INC. REPORT FOR THIRD QUARTER AND FIRST NINE ...

SIEM OFFSHORE INC REPORT FOR THIRD QUARTER AND FIRST NINE

Siem Offshore Inc. Third Quarter and First Nine Months 2018 Report 4 Results for the Third Quarter 2018 Platform Supply Vessels (PSVs) The Company had eleven PSVs in the fleet at the end of the quarter (2017: eleven).

1. Volkswagen Group

1 Volkswagen Group

1. Volkswagen Group Volkswagen Group (VW) is an automotive company established in the 1930`s with Headquarters in Wolfsburg, Germany. VW has 60 manufacturing plants ...

Mentoring Alternatives: The Role of Peer Relationships in ...

Mentoring Alternatives The Role of Peer Relationships in

'Career-enhancing functions in this paper are the same as the Career Functions discussed in earlier work (Kram, 1980, 1983, 1985). 1985 Kram and Isabella 111 . Academy of Management Journal Yet, while we know the general importance of relationships, we know little about adult relationships other than the mentoring relationship that directly encourage, support, and contribute to progress in ...