1 Carti Tehnice De Specialitate-Books Download

1 CARTI TEHNICE DE SPECIALITATE
02 Dec 2019 | 71 views | 8 downloads | 12 Pages | 442.99 KB

Share Pdf : 1 Carti Tehnice De Specialitate

Download and Preview : 1 Carti Tehnice De Specialitate


Report CopyRight/DMCA Form For : 1 Carti Tehnice De SpecialitateTranscription

1 17 Transportul si distributia energiei electrice Gh Georgescu s a ed Gh Asachi. Iasi vol 1 si 2, 1 18 Exploatare statiilor si posturilor de transformare A Czicker sa. 2 PRESCRIPTII ENERGETICE, 2 1 Ord ANRE Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale. 07 2005 NTE004 05 00, din instalatiile de producere transport si distributie a energiei electrice. fost PE 005 2 99,si termice, 2 2 PE 017 83 Regulament privind documentatia tehnica in exploatare republicat in 1997. 2 3 PE 023 82 Regulament privind indatoririle personalului de deservire operativa in tura. din centrale si retele eletrice, 2 4 PE 029 97 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin.
dispecer a instalatiilor energetice din SEN, 2 5 PE 103 92 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor. electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de. scurtcircuit, 2 6 PE 111 1 92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Intreruptoare de inalta tensiune, 2 7 PE 111 2 92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Transformatoare de tensiune, 2 8 PE 111 4 93 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Conductoare neizolate rigide, 2 9 PE 111 5 92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.
Separatoare de inalta tensiune, 2 10 PE 111 6 75 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Conductoare neizolate flexibile, 2 11 PE 111 7 85 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Reprezentarea si marcarea instalatiilor electrice, 2 12 PE 111 8 88 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Servicii proprii de curent alternativ, 2 13 PE 111 9 86 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Elemente de constructii din statiile exterioare, 2 14 PE 111 10 78 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.
Statii electrice de distributie de 6 20 kV, 2 15 PE 111 11 94 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Baterii de condensatoare, 2 16 PE 112 93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din centrale. si statii electrice, 2 17 PE 114 83 Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu. 2 28 PE 115 85 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor auxiliare din statii. republicat in 1993, 2 19 PE 116 94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. 2 20 NTE 002 03 00 Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectie. fost PE 116 2 92 comanda control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor. 2 21 Ord ANRE 20 2004 Codul tehnic RET Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN. 2 22 NTE 009 2010 Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta. 2 23 PE 126 82 Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor electrice din distributia. primara Modificarea 1 1985, 2 24 PE 129 99 Regulament de exploatare tehnica a uleiurilor electroizolante.
2 25 NTE 006 06 00 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retelele. fost PE 134 95 electrice cu tensiunea peste 1 kV, 2 26 NTE 401 03 00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in. instalatiile electrice de distributie de 1 110 kV nlocuie te PE 135 91. 2 27 PE 139 97 Instructiuni privind determinarea CPT in retele electrice. 2 28 PE 140 79 Indrumar privind criteriile de identificare a starilor critice in functionarea. sistemului energetic si masuri pentru limitarea avariilor. 2 29 PE 142 80 Normativ privind combaterea efectului de flicker in retelel de distributie. republicat in 1993, 2 30 PE 143 94 Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele. 2 31 PE 148 94 Instructiuni privind conditiile generale de proiectare anti seisimica a. instalatiilor tehnologice din statiile electrice, 2 32 PE 501 85 Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor. electrice ale centralelor si statiilor Modificarea 1 1985. 2 33 NTE 011 12 00 fost PE Normativ pt proiectarea sistemelor de circ secundare ale statiilor electrice. 2 34 PE 505 73 Regulament de exploatare tehnica a camerelor de comanda si de. supraveghere a instalatiilor electrice republicat 1995. 2 35 PE 506 83 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de circuite secundare. 2 36 PE 602 80 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de telecomunicatii. 2 37 PE 808 79 Conditii tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste 10 MVA. 2 38 PE 829 73 Conditii tehnice pentru aparatajul de joasa tensiune utilizat la servicii. 2 39 Normativ privind alegerea izola iei coordonarea izolatiei i protec ia. instala ilor electroenergetice, NTE 001 03 00 mpotriva supratensiunilor ordin ANRE 02 2003. 2 40 NTE 005 06 00 fost PE Normativ privind metodele i elementele de calcul al siguran ei n. 013 94 func ionarea instala iilor energetice Decizia ANRE 1424 2006. 2 41 NTE 010 11 00 Norma tehnica privind stabilirea cerintelor pentru executarea. lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice,3 INSTRUCTIUNI.
3 1 INSTRUCTIUNI OPERATIVE LA NIVELUL SEN, 3 1 1 Elemente teoretice privind reglajul tensiunii in sistemul electroenergetic. 3 1 2 III RE DN 32 Reducerea tensiunii pe timp de ceata. 3 1 3 III RS DN 73 Tratarea neutrului in reteaua de 110 750 KV din SEN. 3 1 4 TEL 07 IV OP DN 244 Analiza si aprobarea schemelor normale in reteaua de 110 KV. 3 1 5 TEL 07 III RS DN 185 Alegerea regimului de functionare la scaderea presiunii fluidelor. tehnologice, 3 1 6 III RS DN 230 Regiuni admisibile de functionare a transformatoarelor si. autotransformatoarelor de putere si masurare, 3 1 7 TEL 07 III RS DN 5 Debuclarea retelei de 110 KV. 3 1 8 TEL 07 III RS DN 89 Puteri admisibile prin sectiunile caracteristice ale SEN. 3 1 9 TEL 07 III RS DN 166 Valori maxime admisibile ale tensiunii in modul si argument la. inchiderea buclelor, 3 1 10 TEL 07 IV OP DN 163 Depistarea punerilor la pamant in circuitele secundare din statiile. 3 1 11 TEL 07 III RS DN 170 Suntarea CT prin CTf atunci cand intrerupatorul CT a ramas blocat. in regim incomplet de faze, 3 1 12 III RS DN 740 Reguli tehnice privind efectuarea manevrelor in retelele de 400 220 si.
3 1 13 III AV DN 883 Modul de actionare a personalului la abaterile periculoase ale. parametrilor de functionare in SEN sau intr o zona a acestuia. 3 1 15 TEL 07 III AV DN 145 Planul de aparare al SEN la perturbatii majore. Planul de restaurare al SEN dupa ramanerea partiala sau totala fara. tensiune Conceptii realizare,3 1 16 II E DN 102 Descrierea dispozitivului MOP. 3 1 17 Principalele marimi utilizate in energetica si unitatile de masurare in S I. 3 1 18 III RS DN 267 Instructiune cadru privind deschiciurarea liniilor de 110 KV si incalzirea. preventiva a acestora pentru evitarea depunerilor de chiciura. Principii generale privind asigurarea protectiilor in schemele de. deschiciurare, 3 1 19 TEL 07 III AV DN 162 Reducerea consumului de energie electrica in situatii. exceptionale aparute in functionarea s e n, 3 1 20 TEL 07 III AV DN 269 aplicarea de catre uno den a normativului de. deconectari manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrica si a. normativului de limitare a consumului de energie electrica pe transe in situatii deosebite. 3 1 21 TEL 07 IV OP DN 151 Criteriile de investirea centrelor de dispecer cu atributele. autorit ii de conducere prin dispecer n SEN, 3 1 22 TEL 07 III AV DN 544 Principiile lichidarii avariilor in retelele de transport si. distributie de 110 400KV, 3 1 23 xxx Curenti maximi admisibili ai conductoarelor in regim de durata.
3 1 24 III RS DN 1083 Conducerea operativa a dispozitivelor de declansare de rezerva la refuz. intrerupator, 3 1 25 III RS DN 1084 Teletransmisii utilizate in protectia prin relee si automatizarile din SEN. 3 1 26 IV OP DN 53 Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN. 3 1 27 TEL 07 III RS DN 586 Metodologia de calcul a curentilor puterilor de scurtcircuit pentru. verificarea incadrarii in puterile de rupere ale intreruptoarelor. 3 1 28 TEL 07 III RS DN 7 Descrierea si functionarea protectiilor deferentiale ale barelor de. 3 1 29 TEL 07 III RS DN 10 1451 Asigurarea protectiilor elementelor 110 KV la care intreruptorul. propriu se inlocuieste cu cel al unei cuple, 3 1 30 TEL 07 III RS DN 11 1452 Puteri maxime transportabile pe elementele 110 KV din punct. de vedere al protectiilor, 3 1 31 TEL 07 III RS DN 12 Protectiile cuplelor de 110 KV functionand intre bare. 3 1 32 TEL 07 III RS DN 31 Instalatiile DRRI la 110 KV. 3 1 33 TEL 07 III RS DN 33 Protectia diferentiala transversala a LEA 110 KV dublu circuit. 3 1 34 TEL 07 III RS DN 9 Masurile ce se iau la indisponibilitatile unor protectii ale. echipamentelor din reteaua de 110 KV,Instructiuni operative Automatizari. 3 1 35 TEL 07 III RS DN 8 Conducerea operativa a RAR pe LEA 110 kv. 3 1 36 TEL 07 III RS DN 107 Modul de organizare si conducere operativa a instalatiilor DASf din. 3 2 INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, 3 2 1 3 RE I1 83 Indreptar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la lucrarile.
specifice activitatilor SDEE, 3 2 2 3 RE I2 83 Instructiuni privind incercarile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii. republicata in 1995, 3 2 3 3 RE I12 83 Instructiune privind supraincarcarea temporara accidentala sau periodica a. transformatoarelor de putere in ulei republicata in 1995. 3 2 4 3 RE I25 81 Indicatii metodologice privind stabilirea locurilor de munca in conditii. deosebite din instalatii, 3 2 5 3 1 E I39 80 Instructiuni de exploatare si intretinere a redresorului RUT 220 KV 30A. 3 2 6 3 1 RE I52 81 Instructiune pentru depistarea punerilor la pamant in circuitele secundare. de curent continuu din statiile de transformare, 3 2 7 3 1 E I55 73 Instructiuni privind asigurarea regimurilor economice la functionarea in. paralel a transformatoarelor electrice, 3 2 8 3 E I61 81 Instructiuni de masurare a coeficientului de distorsiune a tensiunii in statiile.
3 2 9 3 2 E I65 85 Instructiuni de exploatare si reparatie a serviciilor proprii de curent. continuu din statiile de transformare, 3 2 10 3 1 E I66 91 Instructiuni tehnologice de verificare preventiva a transformatoarelor de. masurare din statii si retele, 3 2 11 3 2 RE I71 00 Instructiune privind montarea exploatarea si incercarea mijloacelor de. protectie contra supratensiunilor republicata in 1995. 3 2 12 3 2 E I74 76 Instructiuni pentru exploatarea intretinerea si revizia regulatorului. automat de tensiune de tip RAT3, 3 2 13 3 RE I78 76 Instructiuni experimentale de proiectare montaj exploatare si intretinere a. bateriilor de condensatoare ISOKOND, 3 2 14 3 1 E I98 99 Instructiuni pentru urmarirea transformatoarelor de puteri mari din. exploatare prin analiza gazelor difuzate in ulei, 3 2 15 3 E I108 80 Instructiuni metodologice privind stabilirea punctelor slabe din instalatii si.
urmarirea inlaturarii acestora, 3 2 16 3 1 RE I112 91 Instructiuni cadru privind modul de verificare a lipsei tensiunii si. concordantei intre faze precum si montarea garniturilor mobile de. scurtcircuitare la celulele capsulate tip ICP Bailesti. 3 2 17 3 2 E I123 83 Instructiune privind verificarea si interpretarea funcionarii protectiei de. gaze la transformatoarele de putere republicata in 1995. 3 2 18 3 E I126 86 Instructiuni privind receptia controlul si repararea paratraznetelor din. statiile de transformare republicata in 1995, 3 2 19 3 RE I134 93 Instructiuni privind analiza starii izolatoarelor din statiile de inalta si medie. tensiune din exploatare, 3 2 20 3 1 D I139 93 Utilizarea mesajelor in activitatea operativa. 3 2 21 3 E I143 93 Instructiuni tehnologice pentru exploatarea intretinerea si reparatia. bateriilor de acumulatoare cu placi tubulare din statiile de transformare. 3 2 22 3 2 E I146 84 Instructiuni privind exploatarea si intretinerea mijloacelor pentru. stingerea incendiilor in statiile electrice, 3 2 23 3 RE I149 85 Instructiune privind asigurarea continuitatii alimenratii cu energie electrica. a obiectivelor in cazul unor manifestatii deosebite. 3 2 24 3 1 D I150 85 Principii generale de lichidare a avariilor in instalatiile de medie tensiune. 3 2 25 3 RE I175 87 Instructiune tehnologica de exploatare a intrerupatoarelor automate de. J T tip OROMAX, 3 2 26 3 RE I187 05 Instructiuni cadru privind organizarea si realizarea activitatii de urmarire a.
comportarii in timp a constructiilor aferente retelelor electrice. 3 2 27 3 1 RE I191 88 Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor de joasa. tensiune tip USOL, 3 2 28 3 E I192 89 Instructiuni pentru stabilirea conditiilor in care devine eficienta economic. modificarea puterii transformatoarelor din statiile de 110 KV MT din. exploatare, 3 2 29 3 E I193 92 Instructiune tehnologica pentru depistarea de la distanta a supraincalzirii. cailor de curent din instalatiile electrice prin pirometrie in infrarosu. 3 2 30 O R E I194 89 Instructiune privind determinarea gradului de utilizare economica la. retelele de transport distributie a energiei electrice. 3 2 31 3 E I197 89 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de tratare a neutrului. retelelor de medie tensiune prin rezistenta, 3 2 32 3 E I198 89 Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de. joasa tensiune tip AMRO,4 STANDARDE,4 1 SR CEI 38 A1 1997 Tensiuni standardizate. 4 2 SR EN 50160 Caracteristici ale tensiunii furnizate n re elele publice de distribu ie. 4 3 SR EN 61000 3 2 Compatibiltate electromagnetic CEM Partea 3 Limite Sec iunea 2. Limite pentru emisiile de curent armonic, 4 4 CEI 60870 Echipamente i sisteme de teleconducere.
4 5 SR EN ISO 9001 2008 Sistemele calit ii cerinte. 4 6 SR EN ISO 14001 2005 Sisteme de management de mediu Specificatii si ghid de. Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala. SR OHSAS 18001 2007,5 SECURITATEA I MEDICINA MUNCII i PSI. 5 1 Legea 319 14 07 05 Legea securit ii i s n t ii n munc MO 646 26 07 06. 5 1 1 HG 1425 200605 cu Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i. actualizari la zi s n t ii n munc nr 319 2006, 5 1 2 Hot 971 26 07 06 Hot r re privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate. i sau de s n tate la locul de munc,MO 683 09 08 06. 5 1 3 Hot 1048 09 08 06 Hot r re privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru. utilizarea de c tre lucr tori a echipamentelor individuale de protec ie. MO 722 23 08 06,la locul de munc, 5 1 4 Hot 1091 16 08 06 MO Hor r re privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru. 739 30 08 06 locul de munc, 5 1 5 Hot 1146 30 08 06 Hot r re privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru.
utilizarea n munc de c tre lucr tori a echipamentelor de munc. MO 815 03 10 06,5 2 MMPS 1999 Primul ajutor la locul accidentului. 5 3 Legea nr 307 06 Legea privind ap rarea mpotriva incendiilor MO nr 633 21 07 06. 5 4 M A I 163 Ordin pentru aprobarea Normelor generale de ap rare mpotriva. 28 02 07 incendiilor,M O 216 29 03 07, 5 5 Hot Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor. 355 11 04 2007 cu,actualizari la zi MO,322 17 05 2007. 6 LEGISLA IE, 6 1 Ord ANRE nr 11 2016 Standardul de performanta pt serviciul de distributie a energiei electrice. 6 2 Legea nr 123 2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale. Monitorul Oficial nr 485 16 07 2012, cu modificarile si completarile ulterioare L 127 2014 in MO.
711 29 09 2014, 6 3 Ord ANRE Codul tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie. nr 128 2008, 6 4 Codul muncii Legea nr 53 2003 republicata cf Art V din Legea nr40 2011. Monitor Oficial 345 18 05 11,PRECIZARE In,situatia in care pana la. desfasurarea,concursului vor aparea,modificari,legislative se va lua in. considerare legislatia,actualizata,Subcomisia Exploatare statii.


Related Books

PRIVACY POLICY - Web.com

PRIVACY POLICY Web com

information is delivered in a professional manner. In contacting Web.com, creating an account with Web.com, or by otherwise utilizing any Web.com products or services ...

User Reference Guide to UTRADE Web

User Reference Guide to UTRADE Web

User Reference Guide to UTRADE Web 2 Login To login to the UTRADE Web a) Key in your User ID and password in the WEB LOGIN section on the right of the

Intellectual Property Strategic Program 2017

Intellectual Property Strategic Program 2017

Intellectual Property Strategic Program 2017 consists of the following parts: I. Establishment of IP System as the Foundation for the 4th Industrial Revolution (Society5.0) 1. Development of IP System for Strengthening Industrial Competitiveness through the Utilization of Data and Artificial Intelligence 2. Development of IP System Infrastructure

Practice Standard for EARNED VALUE MANAGEMENT

Practice Standard for EARNED VALUE MANAGEMENT

Practice Standard for Earned Value Management ISBN: 1-930699-42-5 Published by: Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA.

Ericsson Evolved IP Network Solution 2015 Update - EANTC

Ericsson Evolved IP Network Solution 2015 Update EANTC

Ericsson to demonstrate that the Evolved IP Network ... (before handing that traffic to the Evolved Packet Core) as well as residential and business services.

Modified USCO Provisional IT Modernization Plan

Modified USCO Provisional IT Modernization Plan

2 Anlysyil ofh n rendyfynvcu p Anlievytcy pynv rucv fiflfiffifftet ph tnfiiwk twioeywt, trggpid iwureiwswfldt, pkwiflecfidepfl fiflk hhpidtw s

Ericsson Evolved IP Network Solution - EANTC

Ericsson Evolved IP Network Solution EANTC

EANTC Test Report: Ericsson Evolved IP Network solution ... SSR 8020, to an internal Ericsson mobile packet core. Both the real and simulated mobile traffic in the test

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018 Stages ...

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018 Stages

1 diabetes.1,3,6 However, at least 85% of children who develop type 1 diabetes do not have a family history of type 1 diabetes. The preva-lence of type 1 diabetes in the general population by age 20 years is ~0.3%, compared with ~5% of those with a first-degree relative with type 1 diabetes. More than 60 genetic variants have been identified in

White Paper The Evolution of the Wireless Packet Core

White Paper The Evolution of the Wireless Packet Core

The Evolution of the Wireless Packet Core The availability of higher bandwidth ... such as Ericsson, Nokia and Siemens. The second wave of packet core

st - Santa Anita Park

st Santa Anita Park

(plus up to $3,600 to cal-bred winners from the cboif) for fillies two years old which have started for a claiming price of $40,000 or less or california bred or sired horses which have started for a claiming price of $50,000 or less and which have never won two races.weight, 122 lbs. five and one half furlongs.